Opiskelu hollantilaisessa yliopistossa

Nyt on melkein viisi kuukautta opiskelua takana Erasmus Universiteit Rotterdamissa, ja voin todeta sen olevan hyvinkin erilaista verrattuna Helsingin yliopistossa opiskeluun. Yleisesti voisi sanoa, että opiskelu täällä on koulumaisempaa ja holhoavampaa kuin Helsingissä. Kokemukseni perustuu tosin ainoastaan kolmeen käymääni kurssiin.

Ensimmäinen suorittamani kurssi oli 10 opintopisteen Introduction to Economics of Arts and Culture, joka alkoi helmikuun alussa ja kesti huhtikuun alkuun – siispä melko vähän suhteessa 10 opintopisteen työmäärään. Kurssi koostui kahdesta luennosta ja yhdestä tutoriaalista viikoittain sekä kolmesta välitehtävästä ja lopputentistä. Tutoriaaleihin osallistuminen on täällä pakollista, ja sääntö on oikeastaan ehdoton – hyväksyttävästä syystä saa olla pois kerran ilman sen kummempia seuraamuksia, toisesta poissaolosta seuraa lisätehtäviä ja kolmas tietää kurssilta pois lentämistä. Luennoille osallistuminen sen sijaan on vapaaehtoista vaikkakin suositeltavaa.

Kävin myös kurssit Cultural and Creative Industries sekä Arts, Culture and the Media, jotka olivat economicsia huomattavasti mielekkäämpiä. Ensimmäinen oli 5 opintopisteen, jälkimmäinen 10 opintopisteen. Lopputentin lisäksi CCI-kurssilla palautettiin viikoittain weekly summary jokaisen luennon jälkeen, ja lisäksi kurssin lopuksi pidettiin esitelmä. Tentti koostui pelkistä monivalintakysymyksistä, joihin en ole tottunut vastaamaan sitten yliopiston pääsykokeiden. Arts, Culture and Media-kurssi puolestaan sisälsi luentojen lisäksi myös tutoriaalit joka viikko. Tentin lisäksi tehtiin kaksi ryhmätehtävää. Täällä kaikilla käymilläni kursseilla tentti on muodostanut 70% arvosanasta, ja kurssitehtävät loput 30%. On siis mahdollista kompensoida (vain vähän tosin) huonoa tenttiarvosanaa hyvillä tehtäväpisteillä. 

Luennoilla tahti on nopea, asiat käsitellään vauhdilla. Professorit/opettajat olettavat opiskelijoiden lukeneen määrätyn kirjallisuuden huolellisesti ennen luentoa, jolla kyseistä aihetta käsitellään. Luennoitsija usein osallistaa opiskelijoita suurillakin massaluennoilla. 15-20 opiskelijan tutoriaaliryhmissä puolestaan käydään luennoilla opetetut asiat vielä kertaalleen läpi ja niitä sovelletaan. Lisäksi tutoriaalin opettajalta on mahdollista kysyä asioista, joita ei ole ymmärtänyt. Toisinaan luennoilla annetaan ennakkotehtäviä tutoriaaleja varten. Useimmiten opetus tutoriaaleissa sisältää paljon opiskelijoita osallistavaa keskustelua sekä erilaisia harjoituksia.

Täällä itseäni hämmentää erityisesti arvosteluasteikko, joka on 0-10. Täällä monien kurssien hyväksytyn raja on 5.5 – kurssin siis reputtaa tätä alemmalla arvosanalla. Ihmettelin tarvetta näin monelle hylätylle arvosanalle, mutta hollantilaiset opiskelijat kertoivat haluavansa tietää, reputtivatko he vain vähän (esim. 5) vai oikein kunnolla (esim. 2). He puolestaan ihmettelivät suomalaista arviointiasteikkoa 0-5, jossa on vain yhdenlainen hylätty, 0 :-D. Huhujen mukaan parasta arvosanaa 10 tai edes 9 on erittäin vaikea saada, etenkään tenteistä, ja ylipäätään kurssien läpi pääsy ei todellakaan ole itsestäänselvyys.

Tähän mennessä minulla on ollut kahden kurssin tentit, eli yksi vielä jäljellä, ja sitten koittaakin jo paluu Suomeen. Yhdestä tiedän päässeeni läpi, mutta kahta viimeistä pitää vielä jännittää - tosin toista en ole vielä tehnytkään, heh.


- Emilia 
Kommentit

Lukijat